Sopimusehdot

1. YLEISET EHDOT
Kellodivari on Aikaveijarit Oy:n ylläpitämä verkkokauppa, jossa hyödykkeiden myyjänä on Aikaveijarit Oy (Y-tunnus: 2667916-2).  Seuraavia sopimusehtoja sovelletaan Aikaveijarit Oy:n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa.

Aikaveijarit Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ilmenevät Kellodivarin sivuilla. Laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisenaan ellei laissa ole toisin määrätty.

Sitova kauppasopimus astuu voimaan tilauksen kirjauduttua Kellodivarin markkinapaikan tilausjärjestelmään.

Aikaveijarit Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Aikaveijarit Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota Aikaveijarit Oy ei kohtuudella voi voittaa. Aikaveijarit Oy on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

2. ASIAKAS
Aikaveijarit Oy myy tuotteita täysi-ikäiselle yksityishenkilölle (jäljempänä Kuluttaja) ja huoltajan suostumuksella myös alle 18-vuotiaalle.

Kuluttajakaupassa noudatetaan voimassa olevaa Suomen ja Euroopan Unionin kuluttajansuojalainsäädäntöä. Nämä sopimusehdot eivät ole voimassa siltä osin kuin ne rajoittavat kuluttajan oikeuksia siitä mitä pakottavassa lainsäädännössä on määrätty. Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen.

Rekisteri- ja tietosuojaselosteen löydät täältä

3. TUOTTEET JA HINNAT
Kaikki Kellodivarin verkkokaupassa myydyt vaihtokellot ovat käytettyjä ja myydään siinä kunnossa kuin se on myyntihetkellä. Tuotteen myyntikuvauksessa on annettu kaikki tiedot tuotteen kunnosta.

Vaihtokellojen osalta sovelletaan marginaaliverotusmenettelyä, tuotteiden hinnat eivät sisällä vähennettävää veroa.

Kaikki uudet kellot ja tarvikkeet sisältävät arvonlisäveron.

Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.

Aikaveijarit Oy ei myy tuotteitaan jälleenmyytäväksi ja pidättää oikeuden rajoittaa suurten erien myymistä.

Tuotteiden hinnat eivät sisällä toimitus- ja käsittelykuluja.  Mahdolliset toimitus- ja käsittelykulut lisätään kassalla ja ne sisältävät arvonlisäveron.

4. MAKSUTAVAT
Ajankohtainen lista maksutavoista löytyy täältä.

5. TOIMITUSTAVAT
Kellodivarin toimitustavoista löydät lisää tietoa täältä.

Tilauksen käsittelyaika on keskimäärin 2-5 työpäivää automaattisen tilausvahvistuksen lähettämisestä. Kuljetusaika on yleensä 1-2 arkipäivää.

Aikaveijarit Oy ei ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä tilaus- ja toimitusaikojen osalta.

6. PALAUTUSOIKEUS
Kellodivarin verkkokaupassa myydyille tuotteille  on kuluttajasuojalain mukainen 14 vuorokauden palautusoikeus. Lain tarkoituksena on antaa kuluttajalle oikeus tutustua tuotteeseen niin kuin se on mahdollista myymälässä. Asiakkaalla on oikeus tutustua pakkauksen sisältöön ja sovittaa tuotetta varoen. Tuotteen täytyy kuitenkin olla palautettaessa täysin samassa kunnossa kuin se oli asiakkaalle toimitettaessa. Tuotepakkauksen avaaminen tulee suorittaa yleistä varovaisuutta noudattaen.

Tuotteen tulee olla kuluttajansuojalain 6. luvun mukaisesti palautuskelpoinen. Lain tarkoituksena on antaa kuluttajalle oikeus tutustua tuotteeseen niin kuin se on mahdollista myymälässä. Asiakkaalla on oikeus tutustua pakkauksen sisältöön ja sovittaa tuotetta varoen. Tuotteen täytyy kuitenkin olla palautettaessa täysin naarmuton ja uudenveroinen. Tuotepakkauksen avaaminen tulee suorittaa yleistä varovaisuutta noudattaen.

Asiakaspalautukset tulee lähettää aina postitse. Toimitusmuotona on käytettävä pakettia, koska kirjeille ei ole olemassa lähetysseurantaa. Asiakas vastaa asiakaspalautuksen kustannuksista, joka vähennetään palautettavasta maksusta.

Asiakas on velvollinen säilyttämään palautusasiakirjoista tarvittavat kopiot. Postin asiakaspalautuksesta saatava pakettilähetysseurantatunnus on ainoa keino lähettämisen todistamiseksi.

Pakkaaminen on lähettäjän vastuulla. Tuotteet tulee pakata huolellisesti, jotta tuotteet eivät vahingoitu kuljetuksessa. Tuotteiden ympärille tulee laittaa riittävästi pehmustetta.

Aikaveijarit Oy ei ole vastuussa huolimattomasti ja sopimusehtojen vastaisesti pakattujen palautusten vahingoittumisesta. Asiakkaan puolelta tulleesta virheestä aiheutuneet kustannukset peritään asiakkaalta.

Ennen tuotteen palauttamista on asiakkaan otettava yhteyttä asiakaspalveluun sähköpostilla asiakaspalvelu@kellodivari.com

7. TAKUU JA VIRHEET

Kaikki Kellodivarin verkkokaupassa myydyt vaihto- ja vintagekellot ovat käytettyjä, joille ei myönnetä Aikaveijari Oy:n puolesta takuuta.

Vaihto- ja vintagekelloissa voi olla voimassa valmistajan myöntämä takuu. Siinä tilanteessa takuu määräytyy valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti. Takuuehdot löytyvät käyttöohjeista, erillisestä takuulomakkeesta tai valmistajan osoittamasta verkko-osoitteesta. Aikaveijarit Oy:n kautta ei voi hoitaa ostetun vaihto- tai vintagekellon takuuasioita.

Vaihto- tai vintagekello tuote myydään siinä kunnossa kuin se on myyntihetkellä. Tuotteen  myyntikuvauksessa on annettu kaikki tiedot tuotteen kunnosta.  Tuotteessa katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos

a) myyjän antamat tiedot tavaran ominaisuuksista tai käytöstä eivät pidä paikkaansa ja annetut tiedot ovat voineet vaikuttaa vaikuttaneet kauppaan.

b) myyjä jättää ilmoittamatta tiedossa olevasta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta merkittävästä seikasta, ja laiminlyönti on voinut vaikuttaa kauppaan.

c) tavara on hintaansa ja olosuhteisiin nähden huonommassa kunnossa kuin ostajalla oli perustellusti aihetta edellyttää.

Aikaveijari Oy pidättää oikeuden todentaa vaihto- tai vintagekelloissa ilmoitetut virheet. Tähän on varattava aina 3-5 arkipäivää, siitä kun tuote on todistetusti toimitettu Aikaveijarit Oy:n osoittamaan osoitteeseen.

Uusien kellojen ja tarvikkeiden osalta takuu määräytyy valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti. Rannekellojen osalta takuu käsittää vain kellon koneiston ja mahdolliset valmistusviat. Takuu ei korvaa rannekellon rungon, lasin ja rannekkeen normaalia kulumista käytössä. Ostaja on velvollinen tutustumaan tuotteen mukana toimitettuihin takuuehtoihin ennen tuotteen käyttöönottoa. Takuuehdot löytyvät käyttöohjeista, erillisestä takuulomakkeesta tai valmistajan osoittamasta verkko-osoitteesta.

Huoltopaikka määräytyy valmistajan tai maahantuojan takuuehtojen mukaisesti. Voimme ohjata asiakkaan ottamaan suoraan yhteyden valmistajaan tai tämän valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, jos tästä voidaan katsoa olevan etua asiakkaalle. Pyydämme asiakkaita ottamaan yhteyttä takuuasioissa sähköpostitse asiakaspalvelu@kellodivari.com. Kuluttajalla on myös mahdollisuus toimittaa tuote Aikaveijarit Oy:n kautta huoltoon. Aikaveijarit Oy katsoo, että asiakas tiedostaa toimittaessaan tuotteen huoltomme kautta korjattavaksi, että huoltoaika on logistiikkaan kuluvan ajan verran pidempi.

Aiheettoman huoltokäynnin kustannukset peritään kokonaisuudessaan ostajalta, jos tuote on toimitettu selvästi aiheetta takuuhuoltoon. Emme ole vastuussa ostajan toimista aiheutuneista vahingoista. Aiheettoman huollon kuluina peritään mahdolliset huoltoyhtiön kulut ja postittamisesta aiheutuneet logistiset kustannukset.

Uusien kellojen fyysinen avaaminen sen muokkaamiseksi päättää takuun ja laissa määritellyn virhevastuun ellei valmistaja ole toisin ilmoittanut. Takuuaikana rannekellojen paristot on vaihdettava ammattitaitoisissa kelloliikkeissä.

8. REKLAMAATIO
Reklamointiaika alkaa siitä, kun asiakas on noutanut tuotteen postista. Palautettavan tuotteen täytyy olla jälleenmyyntikelpoinen.

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@kellodivari.fi

Erimielisyyksien ratkaiseminen Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

Nämä ehdot ovat voimassa 1.12.2021 alkaen, korvaten kaikki aikaisemmat ehdot.